HLAVNÍ POSLÁNÍ ASOCIACE

Snižuje
náklady a zvyšuje konkurenceschopnost členů prostřednictvím realizace společných projektů

zajišťuje
členům přístup k odbornému know-how, poznatkům i progresivním technologiím

poskytuje
podporu dalším aktivitám spojeným s interiérovým designem a dekoratérstvím

rozvíjí
vzájemnou spolupráci a podporu svých členů

pomáhá
svým členům i sympatizantům s prosazením na zahraničním i tuzemském trhu

poskytuje
poradenské služby v oblasti návrhářské, designérské i pracovně právní

poskytuje
poradenské služby v oblasti komunikace s úřady, klienty i veřejností

pořádá
přednášky, rozesílá newslettery, publikuje odborná stanoviska